Kommunestyremøte i Rollag 11.05.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
Sak 10/06 Referat
Sak 11/06 Felles kommuneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell
Sak 16/06 Pleie og omsorgsplan
Sak 13/06 Kommunedelplan for Vegglifjell - planprogram
Gruppemøte
Sak 13/06 Kommunedelplan for Vegglifjell - planprogram
Sak 12/06 Regleringsplan - tunnel Rollag - Tinn
Sak 14/06 Krav om at saken on skolestruktur skal tas opp igjenn
Gruppemøte
Sak 14/06 Krav om at saken on skolestruktur skal tas opp igjenn
Sak 15/06 NA V - ny arbeids- og velferdsreform
Sak 17/06 PPT - Selskapsavtale - sluttføring
Sak 18/06 Suppleringsvalg til representantskapet for Numedalsutvikling
Sak 19/06 Søknad om fritak fra politiske verv
Sak 20/06 Eventuelt - Utsettelse av gjennømføring av skolestrukturvedtaket
Gruppemøte
Sak 20/06 Eventuelt - Utsettelse av gjennømføring av skolestrukturvedtaket
Gruppemøte
Sak 20/06 Eventuelt - Utsettelse av gjennømføring av skolestrukturvedtaket
Sak 20/06 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum