Rollag kommunestyre 17.12.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Opprop
58/09 referat
59/09 Innbyggerinitativ - skolestruktursaken
Gruppemøte
59/09 Innbyggerinitativ - skolestruktursaken
Gruppemøte
59/09 Innbyggerinitativ - skolestruktursaken
Pause
Kommunestyret ble satt igjen
Matpause
59/09 Innbyggerinitativ - skolestruktursaken
Gruppemøte
59/09 Innbyggerinitativ - skolestruktursaken
60/09 Budsjett 2010 - Økonomiplan 2011-2013
Gruppemøte
60/09 Budsjett 2010 - Økonomiplan 2011-2013
Gruppemøte
60/09 Budsjett 2010 - Økonomiplan 2011-2013
Gruppemøte
60/09 Budsjett 2010 - Økonomiplan 2011-2013
Gruppemøte
61/09 Overføring av bevilgninger fra 2009 til 2010
62/09 Nytt overordnet styrings- og strategidokument for Kongsbergregionen
63/09 Anmodning om bosetting av flyktninger 2010
64/09 Reguleringsplan Kippen Steinbrudd, Langvassåe, 9/12
65/09 Valg av overformynderi 2010-2013
Pause
65/09 Valg av overformynderi 2010-2013
66/09 Handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013
67/09 Prioritering av søknader om spillemidler 2010
68/09 Valg av nytt kontrollutvalg
69/09 Møteplan for første halvår 2010
71/09 Oppheving av alminnelig stiftelse , T.T. Risteigens legat.
70/09 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum