Kommunestyremøte i Rollag 24.11.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møte
Sak 52/05 Referat
Sak 53/05 Reguelringsplan for masseuttak - Øye gård
Sak 54/05 Vedtekter for Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene ( FØNK )
Sak 55/05 Løyvedistriktsinndeling for drosje i Buskerud - høring
Sak 56/05 Eventuelt
Gruppemøte
Sak 56/05 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum