Kommunestyremøte i Rollag 16.12.2005

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
57/05 Refrat
58/05 Videreføring av merkevaren Numedal Middelalderdalen
59/05 Budsjett 2006 - Økonomiplan 2006-2009
Gruppemøte
59/05 Budsjett 2006 - Økonomiplan 2006-2009
Gruppemøte
59/05 Budsjett 2006 - Økonomiplan 2006-2009
60/05 Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat - lokal høring av verneforslag
61/05 Reguleringsendring - Killingdalen
62/05 Handlingsprogram idrett og fysisk aktivitet 2006 - 2009
63/05 Prioritering av søknader om spillemidler
64/05 Endelig utkast til planverk for kontrollutvalget i Rollag
65/05 Gavebrev fre Buskerud fylkeskommune til kommunene i Buskerud med overføring av aksjer i Vardar AS
66/05 Møteplan 1. halvår 2006
67/05 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum