Kommunestyremøte i Rollag 18.12.15

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
69/15 Godkjenning av protokoll fra møte 29.10.15
70/15 Meldinger og orienteringer
71/15 Samarbeidsavtale om PP-tjenester
72/15 Årsbudsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019
Gruppemøte
72/15 Årsbudsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019
Gruppemøt - lunsj
72/15 Årsbudsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019
Gruppemøte
72/15 Årsbudsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019
Gruppemøte
72/15 Årsbudsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019
73/15 Overføring av bevilgninger fra 2015 til 2016
74/15 Sluttbehandling planprogram kommuneplan - arealdel
75/15 Bosetting av flyktninger 2016 - 2019 i Rollag
76/15 Bygging av boliger for vanskeligstilte med primærgruppe flyktninger
77/15 Rullering av handlingsprogram for kommunal plan for idrett og fysiskaktivitet 2016-2019
78/15 Spørsmål om delegering av myndighet, jfr. midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse
79/15 Videreføring av "Den Grønne Dalen"
80/15 Valg av nemnder, råd og utvalg 2015 - 2019
81/15 Møteplan 2016
slutt
webløsning fra Serit Itum