Kommunestyremøte i Rollag 09.02.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop/innledning
01/06 Referat
02/06 Stedsutvikling Veggli sentrum
03/06 Rollag Boligstiftelse - valg av styre
04/06 Eventuelt - Orientering om Pleie og omsorg
04/06 Eventuelt - Endring av møteplan
Pause
04/06 Eventuelt - Vedr. Orientering om Pleie og omsorg
04/06 Eventuelt - Spørsmål om budsjett Numedal Folkehøgskole Idrettskolen
04/06 Eventuelt - Skolestrukturvedtaket
04/06 Eventuelt - Orientering om framdriften skoleutviklingsarbeidet
04/06 Eventuelt - Utbygningsavtaler
Slutt
webløsning fra Serit Itum