Kommunestyremøte i Rollag 17.02.11

Oppløsning:
Laster avspiller
7/11 Opprop
8/11 Referat
9/11 Kommuneplan - samfunnsdel
Gruppemøte
9/11 Kommuneplan - samfunnsdel
10/11 Helseløft i Kongsbergområdet
11/11 Reguleringsplan Devegg II
12/11 Reguleringsplan - detaljplan Lauhaugen, Søre Vegglifjell
13/11 Fastsetting av planprogram ny fv. 40 Helle -Lofthus
14/11 Retningslinjer ved økonomisk missligheter
15/11 Delegasjonsreglement for Rollag kommune - endring
16/11 Ungdomsråd i Rollag kommune
17/11 Tilknytting til Osloregionen
18/11 Eventuelt
Slutt
webløsning fra Serit Itum