Kommunestyremøte i Rollag 12.05.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møte
Sak 16/04 Referat meldinger
Sak 17/04 Finansiering av ombygging Rollag bygdeheim
Sak 18/04 Årsregnskap og årsrapport 2003 for Rollag kommune
Sak 19/04 Opptak av startlån og boligtilskudd for 2004
Sak 20/04 Plankomite - Skoleytbygging
Sak 21/04 Godkjenning av kommuneplan for Rollag - arealdel
Pause ( gruppemøte )
Sak 21/04 Godkjenning av kommuneplan for Rollag - arealdel
Sak 22/04 Reguleringsplan/endring for Øvre Svartli
Sak 23/04 Psykiatriplan 2004 - 2007
Sak 24/04 Helseberedskapsplan
Sak 25/04 Sosial- og barneverntjenesten - justering av åpningstider ved kontoret
Sak 26/04 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum