Kommunestyremøte i Rollag 22.06.2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Navneopprop
Sak 21/06 Referat
Sak 22/06 Prøving av vedtak i NMR - privat reguleringsforsalg for Svarløk - Smylehaug - Sundtjønn vest
Gruppemøte
Sak 22/06 Prøving av vedtak i NMR - fortsetter
Gruppemøte
Sak 22/06 Prøving av vedtak i NMR - fortsetter
Gruppemøte
Sak 22/06 Prøving av vedtak i NMR - fortsetter
Sak 23/06 Klage over vedtak i sak _ Reguleringsplan for Svartløk, Smylehaug, Sundtjønn Vest, Vegglifjell Søndre
Sak 24/06 Årsregnskap og årsmelding 2005
Sak 25/06 1. tertialrapport 2006
Sak 26/06 Strategisk næringsplan for Rollag kommune 2006
Sak 27/06 Ledelse ved skolene
Sak 28/06 Kommunal støtte til politiske partier
Sak 29/06 Møteplan 2. halvår 2006
Sak 30/06 Eventuelt - Fossanåsen
- Kongsberg sykehus
- BLink
webløsning fra Serit Itum