Kommunestyremøte i Rollag 16.12.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 72/04 Referat/meldinger -
Oppstart
Sak 73/04 Budsjettforslag for 2005 og økonomiplan 2005 - 2008
Gruppemøte
Sak 73/04 Budsjettforslag for 2005 og økonomiplan 2005 - 2008
Sak 74/04 Revisjon - Eventuell sammenslåing med Buskerud kommunerevisjon
Sak 75/04 Serveringsbevilling - Veggli fjellstue
Sak 76/04 Skjenkebevilling - Veggli fjellstue
Sak 77/04 Serveringsbevilling "Kaffeposten"
Sak 78/04 Numedalsutvikling IKS - selskapsavtale
Pause
Sak 78/04 Numedalsutvikling IKS - selskapsavtale
Sak 79/04 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2005 - 2008
Sak 80/04 Prioritering av søknader om spillemidler
Sak 81/04 Videreføring av "Den grønne dalen" 2005 - 2007
Guppemøte
Sak 81/04 Videreføring av "Den grønne dalen" 2005 - 2007
Sak 82/04 Profilering av Numedal - videreføring av Numedal Middelalderdalen
Sak 83/04 Høring - forslag til ny barnehagelov
Sak 84/04 Rollag boligstiftelse - valg av leder og 2 medlemmer
Sak 85/04 Møteplan 1. halvår 2005
Sak 86/04 Eventuelt
Slutt
webløsning fra Serit Itum