Kommunestyremlte i Rollag 11.05.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Orientering
Opprop
14/17 Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.17
15/17 Orientering og meldinger
16/17 Spørsmål om gjennomføring av forprosjekt for beslutning om fremtidig kommunesamarbeid i Numedal
Gruppemøte
16/17 Spørsmål om gjennomføring av forprosjekt for beslutning om fremtidig kommunesamarbeid i Numedal
17/17 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Veggli vertshus
18/17 Serverings- og skjenkebevilling Numedal kro
19/17 Retningslinjer for oppmerksomhet og påskjønnelser
20/17 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF
21/17 Årsmelding 2016 for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF
22/17 Regnskap og årsrapport 2016
23/17 Årsrapport finansforvaltning 2016
webløsning fra Serit Itum