Kommunestyremøte 18.02.10

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
01/10 referat
02/10 Tilleggsbevilgning skole
02/10 Tilleggsbevilgning skole - etter lukket møte
Gruppemøte
02/10 Tilleggsbevilgning skole
03/10 Redusjon i frie inntekter - budsjett 2010, økonomiplan 2001-2013
04/ Ny brann- og ambulansestasjon
Gruppemøte
04/ Ny brann- og ambulansestasjon
Gruppemøte
04/ Ny brann- og ambulansestasjon
05/10 Fylkesdelplan for Hardangervidda
06/10 Utvidelse av vestvikan 110 IKS
07/10 Valg av overformynder 2010-2013
08/10 Opptak av startlån til videre tildeling
09/10 Permanent IKT strategi- og utviklingssamarbeid i Kongsbergregionen
10/10 Interkommunalt samarbeid om pleie og omsorgstjenestene i Numedal
12/10 Tilbud - skifting av gymnastikkgulv på Veggli skole.
11/10 Eventuelt
Slutt
webløsning fra Serit Itum