Kommunestyremøte i Rollag 29.10.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
59/15 Godkjenning av protokoll fra møte 10.09.15 og 08.10.15
60/15 Meldinger og orienteringer
61/15 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
pause
62/15 Tertialrapport 2/2015
63/15 Tertialrapport 2/15 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag Ressurssenter
64/15 Kommunestrukturprosessen i Numedal – videre framdrift
65/15 Sluttbehandling planprogram - Reguleringsplan Masseuttak - Fossan - 65/1
66/15 Valg av barnerepresentant 2015-2019
67/15 Serverings- og skjenkebevilling Rollag stasjon - Matopplevelser i Numedal SA
68/15 Søknad om Vinmonopolutsalg i Rollag kommune
slutt
webløsning fra Serit Itum