Kommunestyret i Rollag 15.12.2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
Sak 52/06 Referat
Sak 53/06 Økonomiplan 2007-2010 - Budsjett 2007
Gruppemøte
Sak 53/06 Økonomiplan 2007-2010 - Budsjett 2007
Sak 54/06 Retningslinjer for SFO
Sak 55/06 Vedtekter for Rollag kommunes barnehager
Sak 56/06 Prioritering av søknader om spillemidler
Sak 57/06 Handlingsprogram idrett- og fysisk aktivitet 2007-2010
Sak 58/06 Omklassifisering av veier
Sak 59/06 Eventuelt - Møteplan 1. halvår 2007
Sak 60/06 Overføring av driftsmidler fra 2006 budsjettet til 2007
Sak 59/06 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum