Kommunestyremøte 01.11.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Pause
Pause
Velkommen og opprop
PS 57/18 Tertialrapport fra omstillingsprogrammet 2.tertial 2018
Velkommen og opprop
PS 53/18 Godkjenning av protokoll fra møte 13.09.2018
PS 54/18 Meldinger og orienteringer
PS 55/18 Handlingsprogram og økonomiplan 2019 -2022 og Budsjett 2019
Pause
PS 56/18 Tertialrapport 2/2018
PS 57/18 Tertialrapport fra omstillingsprogrammet
PS 58/18 Tertialrapport 2 Numedal folkehøgskole
PS 59/18 Fritak fra styreverv - Idrettsskolen
PS 60/18 Videreføring av Kommunehelsesamarbeidet (KHS) i Vestre Viken helseområde, 2019 - 2022
PS 61/18 Reviderte politivedtekter etter høring
webløsning fra Serit Itum