kommunestyremøte i 26.05.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
22/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.05.16Nytt bokmerke
23/16 Meldinger og orienteringer
24/16 Oppføring av boliger for bosetting av flyktninger - leie eller kjøp og låneopptak: del 1
Pause 1
24/16 Oppføring av boliger for bosetting av flyktninger - leie eller kjøp og låneopptak: del 2
Pause 2
24/16 Oppføring av boliger for bosetting av flyktninger - leie eller kjøp og låneopptak: del 3
25/16 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Rollag kommune
26/16 Beredskapsplan for Rollag kommune
27/16 Endring av selskapsavtale for Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS
28/16 Endringer av selskapsavtale - IKA Kongsberg
webløsning fra Serit Itum