Kommunestyremøte 05.09.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Fotografering
Velkommen og opprop
Godkjenning av protokoll fra møte 21.06.2019
Meldinger og orienteringer
Tilstandsrapport for skolen i Rollag, skoleåret 2018-2019
Videreføring av samarbeidet i Den Grønne dalen
Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater - Forslag til lokale retningslinjer
Strategidokument for Kongsbergregionen 2019-2030 - sluttbehandling
Omstillingsprosess i Rollag kommune
Høringsuttalelse - Iverksettelse av prosess for nedleggelse av Numedalsbanen fra Flesberg til Rødberg
webløsning fra Serit Itum