Kommunestyremøte i Rollag 22.05.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Informasjon
Opprop
28/14 Regnskap og årsrapport 2013
29/14 Årsrapport Finansforvaltning 2013
30/14 Regnskap og årsrapport 2013 - Idrettsskolen Numedalfolkehøgskole Rollag ressurssenter KF
31/14 Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rollag kommune
Pause
26/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 10.04.14
32/14 Rapportering for omstillingsarbeidet juni 2011 - april 2014
33/14 Forprosjekt Regionalpark Numedal
34/14 Søknad om fritak som medlem i Heimevernsnemnda
35/14 Uteområdet Veggli skole
27/14 Meldinger og orienteringer
Nytt bokmerke
webløsning fra Serit Itum