Kommunestyremøte i Rollag 26.10.17

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering om felles oppvekst i Numedal
Pause
Opprop
45/17 Godkjenning av protokoll fra møte 14.09.17
46/17 Orientering og meldinger
47/17 Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018
Pause
48/17 Tertialrapport 2/2017
49/17 Tertialrapport 2 2017 Numedal Folkehøgskole Idrettsskolen Rollag ressurssenter KF
50/17 Tjenesteanalyse for flyktningtjenesten i Flesberg og Rollag kommuner
51/17 Godkjenning av Rollag barnehage i nye lokaler
52/17 Responssenter velferdsteknologi - etablering, vedtekter og styrerepresentant
53/17 Invitasjon fra KS til deltakelse i finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter
54/17 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Numedal Stasjons Bryggeri AS
55/17 Valg av styremedlemmer – Rollag boligstiftelse
56/17 Valg av nytt medlem til styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF
webløsning fra Serit Itum