Kommunestyremøte i Rollag 24.11.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
82/16 Godkjenning av protokoll fra møte 27.10.16
83/16 Orientering og meldinger
84/16 Planstrategi 2016-2019 for Rollag kommune
85/16 Stedsutvikling: bo-, besøk- og næringslyst i Rollag kommune
86/16 Høring - forslag til effektivisering av lokal struktur, nærpolitireformen i SØR -ØST politidistrikt
87/16 Eiendomsskatt på kraftanlegg 2017 - kapitaliseringsrente ved taksering av kraftverk
Gruppemøte
87/16 Eiendomsskatt på kraftanlegg 2017 - kapitaliseringsrente ved taksering av kraftverk
Nytt bokmerke
webløsning fra Serit Itum