Kommunestyremøte i Rollag 10.05.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 24/07 BLiNK-- bredbånd til alle i Numedal - orienterine. Lukket
Opprop
Orientering fra styret ved Numedal Folkehøgskole Idrettsskolen.
Sak 16/07 Referat
Sak 16/07 Utbyggingsavtale Rollag kommune
Gruppemøte
Sak 16/07 Utbyggingsavtale Rollag kommune
Sak 18/07 Skatterapport 2006
Sak 19/07 Trafikksikkerhetsplan
Sak 20/07 Søknad om underskuddsgaranti
Sak 21/07 Framtidig regional inndeling
Sak 22/07 Eierstrategi
Sak 23/07 Verbalvedtak i budsjettet for 2007 - plan for oppfølging
Sake 26/07 Grønn Dal videreføring 2007 - 2010
Pause
Sake 26/07 Grønn Dal videreføring 2007 - 2010
webløsning fra Serit Itum