Kommunestyremøte i Rollag kommune 19.12.2003

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møte
Informasjon om elevbedrifter
Referat/meldinger
Budsjettrammer for 2004 og økonomiplan 2004 -2007
Gruppemøte
Budsjettrammer for 2004 og økonomiplan 2004 -2007
Gruppemøte
Budsjettrammer for 2004 og økonomiplan 2004 -2007
Pause
Budsjettrammer for 2004 og økonomiplan 2004 -2007
Reglement for Rollag kommunes finansforvaltning
E-strategi for Numedalskommunene 2004 -2007
Sjenkebevilling søknad fra Veggli Fjellstue
Veggli Fjellstue søknad om serveringsbevilling
Handlingsprogram idrett og sysisk aktivitet 2004 - 2007
Prioritering av søknader om spillemidler
Oppnevning av utvalg
Valg av representanter til Numedal Folkehøgskole Idrettsskolens styre
Valg av overformynder
Mottak av flyktninger 2003
Endring av navn - Bygdeheimen
Møteplan for 1. halvår 2004
Eventuelt
webløsning fra Serit Itum