Kommunestyremøte i Rollag 16.02.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen
Orientering: Rapport far Arbeidsgruppe om fremtidens helse og imsorg
Orientering: Status Miljøgata i Veggli
slutt
Opprop
1/17 Godkjenning av protokoll fra møte 16.12.16
2/17 Orientering og meldinger
3/17 Tillegg/oppdatering eksisterende omstillingsplan
4/17 Ny ordning for feiing/tilsyn av hytter og setrer m.v. i Rollag og Flesberg
5/17 Fortsatt utstedelse av pass på Kongsberg og Notodden
6/17 Søknad om skjenkebevilling - Vegglifjell skisenter AS
webløsning fra Serit Itum