Kommunestyremøte i Rollag 16.06.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop/innledning
Sak 24/05 Referat
Sak 25/05 Regnskap og årsmelding for 2004 for Rollag kommunekasse og Rollag kommuneskog
Sak 26/05 Tertialrapport 2005-1 med budsjettendringer
Sak 27/ 05 Årsmelding og regnskap for Rollag biligstiftelse for 2004
Sak 28/05 Utvidelse av kontrollutvalgssekret i Buskerud og omegn
Pause
Sak 29/05 Reguleringsplan for Dalsethaugen hytteområde
Gruppemøte
Sak 29/05 Reguleringsplan for Dalsethaugen hytteområde
Sak 30/05 Miljømål for Numedalslågen
Sak 31/05 Planprogram Hardangervidda Aust
Sak 32/05 Godkjenning av avtale om turveg
Sak 33/05 Ledelse i pleie- og omsorgsenheten
Gruppemøte
Sak 33/05 Ledelse i pleie- og omsorgsenheten
Sak 34/ 05 Regionrådet for Numedal - forslag om avvikling
Sak 35/05 Etablering av fast sekretariat for Kongsbergregionen
Sak 36/05 Kongsbergregionen - medlemskap i Osloregionens Europakontor
Sak 37/05 Søknad om fratredelse/fritak fra verv som overformynder
Pause
Sak 37/05 Søknad om fratredelse/fritak fra verv som overformynder
Sak 38/05 Møteplan 2. halvår 2005
Sak 41/05 Bredbånd i Numedal - fullmakt til sluttføring av forrhandlinger og kontraktinngåelse
Sak 40/05 Søknad om garanti - Rollag og Veggli Idrettslag hoppgruppa
Sak 39/05 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum