Kommunestyremøte i Rollag 18.06.2004

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet
Sak 0027/04 Referat/meldinger
Sak 0028/04 Tertialrapport 1. tertial 2004
Sak 0029/04 Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene
Sak 0030/04 Gradert betaling SFO
Sak 0031/04 Serveringsbevilling
Sak 0032/04 Søknad om bevilling til salg av øl Veggli handelsforening
Sak 0033/04 Bevilling til salg av øl Rollag handel
Sak 0034/04 Skjenkebevilling Holman camping
Sak 0035/04 Søknad om skjemkebevilling 2004-2008 - Veggli vertshus
Sak 0036/04 Søknad om skjenkebevilling - Numedal kro
Sak 0037/04 Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen - høring
Pause (gruppemøte)
Sak 0037/04 Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen - høring
Sak 0038/04 Ressurssituasjonen ved Rollag skole 2004/2005
Sak 0039/04 Organisering av kommunens forhold til Numedal folkehøyskole, Idrettskolen
Sak 0040/04 Klientutvalg
Sak 0041/04 Endring av namn på skule
Sak 0042/04 TV-aksjon 2004 - Hjerterom
Sak 0043/04 Møteplan 2. halvår 2004
Sak 0044/04 Rollag boligstiftelse - årsmelding og regnskap 2003
Sak 0045/04 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum