Kommunestyremøte i Rollag 18.11.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Publikums time - "spørretime"
Pause
Opprop
Sak 68/04 Referat/meldinger
Sak 67/04 Bosetting av flyktninger
Sak 68/04 Etablering av regionråd i Kongsbergregionen
Sak 69/04 Eventuelt
Avsluttning
webløsning fra Serit Itum