Kommunestyremøte i Rollag kommune 15.05.03

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen
Sertifisering miljøfyrtårnbedrifter - utdeling av diplomer
Prosjekt Numedalsmat - orientering v/prosjektleder Narve Lie
Navnopprop
0022/03 Referat/meldinger
0023/03 Omsorgsboliger - byggestart
0024/03 Kongsbergvisjonen 2015 - strategi for regionalt samarbeid
0025/03 Skattetakstvedtekter i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt
0026/03 Anbud renovasjon 2003 - 2008
0027/03 Tilskudd til "Grønn Dal - samarbeidet" 2003
0028/03 Søknad om sjenkebevilling - Numedal kro
0029/03 Søknad om serveringsbevilling - Numedal kro
0030/03 Skolene og barnehagene - ressursbehov fra høsten 2003
0031/03 Rollag boligstiftelse - årsmelding og regnskap
0022/03 Valg av nytt valgstyre
0034/03 Eventuelt
0033/03 Unndratt offentlighet paragraf 6 - Rollag kommunale eiendomsselskap a/s
webløsning fra Serit Itum