Kommunestyremøte i Rollag 14.02.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
1/13 Meldingerr og orineteringer
2/13 Godkjenning av protokoll fra siste møte og referatsaker
3/13 Høringsuttalelse forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell
4/13 Eiendomsskattevedtekter - Rollag kommune
5/13 Tilbud om levering og henting av barn med SFO-plass i Rollag barnehage
Gruppemøte
5/13 Tilbud om levering og henting av barn med SFO-plass i Rollag barnehage
6/13 Tilbud fra Buskeru fylkeskommune om kjøpe kommunens aksjer i Buskerud Kollektivtrafikk AS
7/13 Søknad om disponering av merverdiavgift/bevilgning til servicebygg på bygdetunet
8/13 Søknad om fornyet salgsbevilling for alkohol - Rimi Veggli
9/13 Fritak for verv i utvalget FOLK
10/13 Årsrapport fra omstillingsprogrammet for 2012
11/13 Handlingsplan for omstillingsprogrammet 2013
Slutt
webløsning fra Serit Itum