Kommunestyremøte i Rollag 01.09.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop/innledning
Sak 42/05 Referat/meldinger
Sak 43/05 Numedal Kro - Søknad om serveringsbevillning
Sak 44/05 Søknad fra Numedal Kro om skjenkebevilling
Sak 45/05 Kvalitetsutviklingsplan 2005 - 2008
Gruppemøte
Sak 45/05 Kvalitetsutviklingsplan 2005 - 2008
Sak 46/05 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum