Kommunestyremøte 04.11.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
55/10 Referat
56/10 Reguleringsplan - Nedre Vamre
58/10 Reguleringsplan - detaljplan - masseuttak Søndre Risteigen gård - 10/1
57/10 Reguleringsplan - Devegg, søndre Vegglifjell
59/10 Ny barnn- og ambulansestasjon
60/10 Skjenkebevilling - Numedal kro
61/10 Skjenkebevilling - Stasjonsfruene
62/10 FEIDE-godkjenning - forskrift og reglement for Rollag kommune
63/10 Utredning om kommunestruktur - prinsippsak
Gruppemøte
63/10 Utredning om kommunestruktur - prinsippsak
64/10 Tertialrapport
65/10 Eventuelt
Kommunestyret slutt
webløsning fra Serit Itum