Kommunestyremøte i Rollag 25.03.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet
Sak 11/04 Justering av satser for økonomisk sosialhjelp
Sak 08/04 Referat/meldinger
Sak 09/04 Skatteregnskapet 2. halvår 2003 for Rollag kommune
Sak 10/04 Revisjon - eventuell sammenslåing med Buskerud kommunerevisjon
Sak 12/04 Utvidet skogvern
Sak 13/04 Fylkesplanens handlingsprogram - Partnerskapsavtale
Sak 14/04 Eventuelt
Sak 15/04 Godkjenning av kommuneplan for Rollag - arealdel
webløsning fra Serit Itum