Kommunestyremøte i Rollag 02.02.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Frivilligsentralen, lederen Liv Jorunn Frogner orienterte om virksomheten
Opprop
1/12 Referat
2/12 Varmeleveranse bassert på bioenergi til Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og kommunale bygg i Veggli
3/12 Etablering an Idrettsskolen som kommunalt foretak (KF) - ny behandling
4/12 Overotdnet samarbeidsavtale mellom Rollag kommune og Vestre Viken HF
5/12 Åpenindeks. Prinsipper for åpenhet
6/12 Valg av barnerepresentant 2012-2015 for ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen
7/12 Valg av representant til Tilsynsutvalget for Hardangervidda
8/12 Ny selskapsavtale for Buskerud Kommunerevisjon IKS
9/12 Eventuelt
Slutt
webløsning fra Serit Itum