Kommunestyremøte i Rollag 16.12.10

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
66/10 Referat
67/10 Budsjett 2011 - økonomiplan 2011-2014
68/10 Reglement for finansforvaltning i rollag kommune
69/10 Overføring av bevilgninger fra 2010 til 2011
70/10 Evaluering av FØNK - Felles Økonomifunksjon i Nimedal
Pause
71/10 Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet
72/10 Reguleringsplan - detaljplan - hyttefelt mellom Sagostugo og Myrefjell seter
73/10 Reguleringsplan - nedre vamre, Vorset
74/10 Reguleringsplan - Devegg, søndre Vegglifjell
75/10 Reguleringsplan - detaljplan - Killingdalen sør
76/10 Planprogram - Barkjuvet hytteområde
77/10 Statsbudsjett 2011 - Styrking av kommunalt barnevern
78/10 Høringssaker, forslag til ny lov om kommunalt helse- og omsorgstjenster og ny lov om folkehelse - fullmakt til hovedutvalget FOLK
79/10 Bosetting av flyktninger 2011.
80/10 Søknad om fritak fra politiske verv fra 01.12.10
81/10 Valg av styre Rollag boligstiftelse
82/10 Handlingsplan for pleie og omsorg 2011-2014
83/10 Møteplan første halvår 2011.
85/10 Eventuelt
Nytt bokmerke
84/10 Idrettsskolen 2018, orientering om status og framdrift
Slutt
webløsning fra Serit Itum