Kommunestyremøte i Rollag 18.12.17

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 58/17 Orientering og meldinger
PS 60/17 Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 og budsjettrammer 2018
Pause
PS 60/17 Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 og budsjettrammer 2018 fortsetter
PS 61/17 Overføring av bevilgninger fra 2017 til 2018
PS 62/17 Søknad om tilleggsbevilgning kommunedelplan for Vegglifjell
PS 63/17 Revidert omstillingsplan 2018 – 2020
PS 64/17 Høringsuttalelse til valg av organisasjonsform for ny Sør-Øst 110-nødalarmsentral
PS 65/17 Høring - forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven
Lunsjpause
PS 66/17 Sluttbehandling reguleringsplan for Myrefjell – Fjøse
PS 67/17 Låneregler - Rollag bibliotek
PS 68/17 Revidering av retningslinjer for Kulturstipend og Kulturpris
PS 69/17 Handlingsprogram 2018-2021 og prioritering av spillemidler
PS 70/17 Etablering av arbeidsgrupper fra kommunestyret – tema Skole og Attraktiv ungdomskommune
PS 71/17 Endring av selskapsavtale 2018 - IKA Kongsberg
PS 72/17 Serverings- og skjenkebevilling - Killingdalen skistugu
PS 73/17 Endringer i ekteskapsloven - kommunale vigsler
PS 74/17 Evaluering av finansieringsmodell mellom Klima og miljødepartementet og Trillemarka-kommunene.
PS 75/17 Møteplan 2018
PS 59/17 Salg av næringsareal i Veggli næringspark
Pause
webløsning fra Serit Itum