Kommunestyremøte i Rollag 13.13.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering om pågående arbeid med Regionalpark Numedal
Pause
Orientering om pågående arbeid med stedsutvkling og boligplan
Pause
Opprop
Spørsmål fra KRF
Sak 74/13 Godkjenning av protokoll fra møte 14.11.13
Sak 75/13 Meldinger og orienteringer
Sak 76/13 Handlingsprogram med økonomiplan 2014
Gruppemøte
Sak 76/13 Handlingsprogram med økonomiplan 2014
Gruppemøte
Sak 76/13 Handlingsprogram med økonomiplan 2014
Sak 77/13 Overføring av bevilgninger fra 2013 til 2014
Sak 78/13 Handlingsprogram 2014-2017 og prioritering av spillemidler
Sak 79/13 Møteplan
Sak 80/13 Tilleggssak - Forskrift om kommunal fforsøk med scooterløyper i Rollag kommune i Rollag kommune
Avsluttning
webløsning fra Serit Itum