Rollag kommune 26.06.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
sak07/27 Opprop
sak07/28 Regnskap og årsrapport 2006
sak07/29 1. tertialrapport 2007
sak07/30 Tilleggsbevilgninger - reguleringsbehov
sak07/31 BLiNK - bredbånd til alle i Numedal - finansiering og godkjenning av avtale
sak07/32 Johan Aasen "Kjempen fra Numedal" - Kulturminneprosjekt.
Pause
sak07/33 Årsmelding og regnskap 2006 - Rollag boligstiftelse
sak07/34 Felles skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedal
sak07/35 Regionalt IKT program - Kongsbergregionen
sak07/36 Omdanning av stiftelsen Numedal Teaterverksted til Lågen Teaterverksted
sak07/37 Årsrapport fra kontrollutvalget for 2006
sak07/38 Tilleggsbevilgning - utbedring av skolene
sak07/39 Etablering av NAV i Rollag og Flesberg kommuner
sak07/38 - fortsetter
sak07/40 Reguleringsplan - Rustvegen, Nordre Vegglifjell (gnr. 34/1)
Pause
sak07/40 fortsetter
sak07/41 Reguleringsplan - Mykstu - Lien hytteområde
sak07/42 Reguleringsplan - Barkejuvet - gnr. 28/4
Pause
sak07/42 fortsetter
sak07/43 Reguleringsplan for Mjogetjønnhaugen, Votnedalen
sak07/44 Reguleringsplan for Storhaug - Kråkås, Votnedalen, Nordre Vegglifjell
sak07/45 Reguleringsplan for veiløsning ved Votnedalsseter - gnr. 19/2
sak07/46 Reguleringsplan for Kvisle Skog
sak07/38 fortsetter
Lesepause
sak07/38 fortsetter
sak07/47 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum