Kommunestyremøte i Rollag 03.11.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
56/11 Referat
57/11 Tertialrapport 2/2011
58/11 Sluttbehandling av planprogram for gangveg ved Sagtun
59/11 Ungdomsråd - nye vedtekter
60/11 Valg av formannskap - valg av ny varamedlem
61/11 Vald av nemnder, råd og utvalg 2011 -2015
62/11 Eventuelt
webløsning fra Serit Itum