Kommunestyremøte i Rollag 10.02.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Opprop
Sak 1/05 Referat/meldinger
Sak 2/05 Fremtidig kommunestruktur
Gruppemøte
Sak 2/05 Fremtidig kommunestruktur
Sak 3/95 Plan-/byggekomite - skolene
Gruppemøte
Sak 3/95 Plan-/byggekomite - skolene
Sak 4/05 Reguleringsplan for Sunntjønnskarven - gnr. 15/3 og 16/1
Sak 5/05 Bredbåndsløsning i Numdealskommunene
Sak 6/05 Innføring av Introduksjonsloven i Rollag kommune
Sak 7/05 Eventuelt
Slutt
webløsning fra Serit Itum