Kommunestyremøte i Rollag kommune 14.06.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Informasjon om Vegglifjell m.m. v/ Ulrik Hoff
Opprop
32/12 Referat
33/12 Tertialrapport 1/2012 og budsjettregulering
Pause
33/12 Tertialrapport 1/2012 og budsjettregulering
34/12 Tertialrapport 1/2012 - Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og ressurssenter KF
Pause
35/12 Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Rollag kommune
36/12 Sluttbehandling kommunal planstrategi
37/12 Sluttbehandling av planprogram for reguleringsplan masseuttak - 41/1 - Prestmoen gård
38/12 Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 - 2016
39/12 Skjenkebevilling - Veggli Vertshus 01.07.2012 - 30.06.2016
40/12 Skjenkebevilling - Stasjonsfruene AS - 01.07.2012 - 30.06.2016
41/12 Skjenkebevilling - Veggli Fjellstue Drift DA - 01.07.2012 - 30.06.2016
42/12 Bevilling for salg av alkohol - Joker Rollag - 01.07.2012 - 30.06.12
43/12 Salgsbevilling for alkohol - ICA Nær Veggli Handelsforening A/L
44/12 Rollag og Veggli Frivillisentral - utvidelse av stillinr
45/12 Valg av meddommere til Borgarting lagmannsrett 2013-2016
46/12 Valg av meddommere til Kongsberg tingrett 2013-2016
47/12 Forslag til valg av skjønnsmedlemmer 2013-2016
48/12 Valg av meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett 2012-2016
49/12 Felles barneverntjeneste i Numedal
50/12 Eventuelt
Slutt
webløsning fra Serit Itum