Kommunestyremøte i Rollag 28.04.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering om Vegglifjell Utmarkslag B/A
Åpning av møte
Sak 15/05 Referat/meldinger
Sak 16/05 reguleringsplan for dalsethaugen hytteområde
Sak 17/05 Fostehjemsplan - Felles sak med Flesberg kommune
Sak 18/05 Sosial- og barnevernstjenesten - søknad om forlenget prosjekt
Sak 19/05 Skolestruktur
Gruppemøte
Sak 19/05 Skolestruktur
Sak 20/05 Folkehelsearbeid - partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune
Sak 21/05 Felles eStrategi og IKT-utvikling og drift i Kongsbergregionen
Sak 22/05 Suppleringsvalg til Eldrerådet
Sak 23/05 Eventuelt
Slutt
webløsning fra Serit Itum