Kommunestyremøte i Rollag 08.09.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering om Ungdomsråd
Opprop
41/11 Referat
42/11 Forslag til vedtekter for Rollag Ungdomsråd
43/11 Idrettsskolen 2018 - utvidet forprosjekt for Idrettshall
44/11 Etablering av IAKS - prosjektbeskrivelse
45/11 Utviklinfsfond for Trillemarka - endring av vedtekter for plassering
46/11 Omstilling og nyskapning i Rollag - oppnevning av interimstyre
47/11 Eventuelt
Slutt
webløsning fra Serit Itum